no

Om ferja (det kommer mer)

Fergen er i god stand. Sertifisert for 20 PBE/ 60 passasjerer, men dette kan økes til 97. Fartsområde 1.

Bemanning Skipsfører (D5), maskinpasser og matros

Fremdriftmaskineri nytt i 2012, og overhalt i 2021. Alt maskienri og utstyr er samvittighetsfult passet på av en stabil besetning, og teknisk sett er fergen i meget god stand.

Hovedmaskin Mitsubishi. Heimdal gir med vripropellanlegg i begge ender.

To hjelpemotorer, pyro oljekjel